De witte trap langs de torenwand leidt naar een klein deurtje, dat toegang verleent tot de torenkamer waar het uurwerk staat. Een naamplaatje onthult dat dit uurwerk in 1913 door Adriana de Jong aan de kerk werd geschonken. Het is thans niet meer in gebruik, omdat de torenklok sinds 1980 elektrisch wordt aangedreven. Het oorspronkelijke 17e eeuwse uurwerk heeft nog jaren in de torenkamer gestaan, maar is bij de laatste restauratie helaas verdwenen.

Als men verder in de toren omhoog gaat, komt men via een luik bij de bronzen lui-klok, tevens slagklok van het uurwerk, die in gotische minuskels als opschrift heeft:

"Salvator is mijn naem
mijn gheluie-theijt is voor God bequaem
Hanricus de Voechd me fecit anno domini MIIIIIcXVI".

Uit een aantekening in het oudste register van de kerkeraad van 't Woudt (1588-1662) kan de herkomst worden afgeleid van deze klok uit 1516. Onder 29 juni 1590 is te lezen: "Ende wordt de kerkmeester belast een clocke te coope, het welke door hem ende lambrecht geschiet is tot Uytrecht". Vrijwel zeker is de oude klok "Salvator" afkomstig uit de St. Salvatorkerk te Utrecht. Deze kerk was ca. 1587 gesloopt!