Gedurende drie eeuwen werd de samenzang in de kerk van 't Woudt door een voorzanger geleid. Het was altijd één van de vaste taken van de schoolmeester. In januari 1891 wordt in het genoemde "Actenboek" voor het eerst iets vernomen over een kerkorgel. De predikant blijkt de voornaamste pleitbezorger te zijn. Hij stelde voor het traktement van de voorzanger in het vervolg te besteden voor de organist. Men benoemde een commissie voor de aankoop en de plaatsing van het orgel, dat al in september 1891 in gebruik kon worden genomen. Dit eerste orgel – een zgn. harmonium – heeft bijna een halve eeuw dienst gedaan. Van 1938 tot 1969 bezat de kerk een 4 registers tellend pijporgeltje. Op 29 oktober 1970 werd het huidige mechanische orgel officieel in gebruik genomen.

Het is gebouwd door de firma De Koff te Utrecht. Het orgel, dat in een eenvoudige kast is geplaatst, telt 613 pijpen. De dispositie bestaat uit 9 stemmen, verdeeld over 2 klavieren en een vrij pedaal:

hoofdklavier: bovenklavier: pedaal: nevenregisters:
prestant 8' baarpijp 8' subbas 16' 3 normaalkoppelingen
roerfluit 8' roerfluit 4'
octaaf 4' woudfluit 2'
mixtuur 3-4-sterk sesquialter 2-sterk