De hervormde gemeente 't Woudt bezit twee zilveren bekers en twee zilveren broodschotels, waarop het alliantiewapen van Van Hogendorp-Beck staat gegraveerd. Margaretha Catharina Beck kocht in 1724 uit de grafelijkheidsdomeinen de ambachten Hof van Delft, Vrijenban, Wout- en Woutharnasch. Vrijwel zeker is zij het geweest die dit kostbare serviesgoed aan de kerk heeft geschonken, in de periode dat zij ambachtsvrouwe van 't Woudt was. Dit moet vóór 1738 zijn gebeurd, het jaar dat zij kwam te overlijden. Daarna verkocht haar echtgenoot Gijsbert van Hogendorp de genoemde heerlijkheden aan de stad Delft.

Catharina en Gijsbert hadden hun zomerverblijf op de buitenplaats Sion, ten noorden van Den Hoorn. Over de herkomst van de tinnen schenkkan en de twee tinnen offerkannen is niets bekend. Op de onderkant van een derde zilveren broodschotel staat: "Geschenk van de Gemeente uit vrijwillige bijdragen aan de Ned. Herv. Kerk te 't Woudt onder Ds. C.W. Bastiaanse, 1925."

De kerk heeft ook nog een zilveren doopbekken, waarop aan de achterzijde is te lezen: "Deese Becke is Vereert Aende Wousse Kerck Anno 1668". Binnen deze tekst staan de initialen van de schenkers: C.I.H., A.P.V.S., B.I.V.S.