Zeer opvallend is het gemarmerde gedenkteken met het opschrift:
"J. Dirckz. Houwaert, Anno 1656" en "Proverbia 6. Vs. 16"
(het bijbelboek Spreuken, hoofdstuk VI, de verzen 16-19)

Tussen de genoemde doop- en familienaam bevindt zich een wapen: gevierendeeld, 1 en 4 op zilver met een in perspectief getekende gouden visbun; 2 en 3 in blauw een gouden Sint Andrieskruis vergezeld van vier zilveren klaverbladen; over de snijlijn heen loopt een rode dwarsbalk beladen met drie gouden zespuntige sterren. Boven dit wapenschild bevindt zich een blauw-groene vissenkop met rode bek en tanden, waaruit een opgeheven vleeskleurige rechterarm komt met in de hand een kromme grijze sabel.

Deze voorstelling verwijst naar de familienaam Houwaert (houwen of slaan). Wie de schenker in het vredige 't Woudt met dit tafereel de les wilde lezen, is niet duidelijk. In het verleden zal menige kerkganger onder de indruk zijn geraakt van de dreigend naar hem uitgestrekte arm met het wapen. Een tweede gedenkbord in de kerk heeft tot opschrift: "Claes Dirricksz. Houwaert 1625" en "Zephania 2 vers 1". Boven dit opschrift bevindt zich een volledig, maar bijna onzichtbaar geworden wapen: in zwart (met witte golflijntjes) een in perspectief getekende gouden visbun; helmteken en vlucht van goud (rechts) en zwart (links); mantel van goud en zwart.